Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 964
1. kieli
2. teksti
liike voidaan tehdä kaksi kertaa
a)
Kommentit:
Ei kommentteja.
Esimerkkilauseet:
Mitä on ihminen ilman kieltä?
Poika puhuu sujuvasti kolmea kieltä: espanjaa, englantia ja suomea.
Yliopistossa kielitieteilijät tutkivat eri kieliä.
Lapset ovat kaksikielisiä, koska heidän isänsä puhuu ruotsia ja äiti suomea.
Sopimusteksti pitää korjata ajan tasalle.
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus