Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 965
1. saaste, saasteinen, saastunut
2. lika, likainen, törky, törkyinen, saasta, saastainen, sotkuinen, sottainen, suttuinen, tahrainen, tuhruinen, töhryinen; kura, kurainen, rapa, rapainen, loka, lokainen; epäpuhdas, epäpuhtaus
a)
Kommentit:
  • Liike voi pyöriä myös päinvastaiseen suuntaan.
  • Viittoman merkitys voimistuu, kun liike on hidas ja sitkeä.
Esimerkkilauseet:
Sauna on likainen ja saastainen ja sieltä täältä homeen peitossa.
Saksassa monin paikoin ilma ja vedet ovat saastuneet ja metsät tuhoutuneet.
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus